– Màu đen làm sạch hạng nặng hoặc hoàn thiện hành động nhanh chóng. Có thể được sử dụng với hầu hết các dung môi.

– Màu xanh loại bỏ sự tích tụ của gỉ hoặc ăn mòn. Có thể được sử dụng với hầu hết các dung môi.

– Màu nâu đỏ rất mịn để làm sạch và hoàn thiện cơ bản. Có thể được sử dụng với hầu hết các dung môi.

– Màu xám siêu mịn để làm sạch và hoàn thiện. Có thể được sử dụng với chất tẩy rửa nhẹ. Cũng được sử dụng trong việc làm sạch vải bọc. Có thể rửa sạch và sử dụng nhiều lần.