Mã hàng: TF32

Thương hiệu: HOLI

Vật liệu mài: Aluminum oxide

Phân loại: Nhám mềm

Hình dạng: Nhám cuộn / nhám vòng / nhám tròn

Độ hạt: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 240 / 320 / 400 / 600