Thương hiệu: GLP

Vật liệu mài: Hạt xanh Zirconia

Màu sắc : Nhám xếp xanh

Nắp đệm : Nhám xếp nắp sắt / Nhám xếp nắp nhựa

Độ hạt : 36 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120

Kíc thước : 4″ / 5″ / 6″ / 7″

Ứng dụng : Đĩa nhám xếp Zirconia phù hợp với thép không gỉ, thép, gang và kim loại tấm. Được áp dụng để loại bỏ mối hàn, gờ, thêu tro, làm sạch vật đúc, xử lý bề mặt tốt