Nhà sản xuất : GLP

Đường kính ngoài: 100mm đến 350mm
Độ dày: 25mm hoặc 50mm
Đường kính lỗ trục: 25mm hoặc 32mm
Độ cứng: 3P / 5P / 7P / 9P / 11P / 12P
Độ cát: #60 – #3000