Mã hàng TJ438S
Nhà sản xuất LITTLE SUN
Hạt mài Silicon carbide
Màu sắc Cát trắng
Phân loại Nhám mềm
Hình dạng Nhám vòng / Nhám cuộn / Nhám thùng
Độ hạt 36 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 320 / 400 / 600 / 800
Quy cách Sản xuất theo yêu cầu